Sedat Baş

Dr. Sedat Bas

Plastisch chirurg

Dr. Sedat Bas is plastisch chirurg. Hij werd in 1970 in Istanbul geboren. Hij studeerde in 1995 af aan de Faculteit der Geneeskunde en ontving de titel van arts. Hij begon zijn specialisatieopleiding in esthetische plastische en reconstructieve chirurgie in 2000. Hij ontving de titel van esthetische plastische en reconstructieve chirurg met zijn specialistische scriptie. Hij nam deel aan het ervaring- en kennisvergrotingsprogramma op de afdeling Plastische Chirurgie van de Yeditepe University.

Hij werkte 2 jaar op de Bursa ŞevketYılmaz Training and Research Hospital Plastic SurgeryDepartment. Hij voerde 4 maanden lang onderzoeken uit naar stamcel- en PRP-toepassingen. Hij nam gedurende 7 jaar de volledige verantwoordelijkheid van de afdeling Plastische Chirurgie van het Private PendikRegionalHospital op zich. Dr. Sedat Bas is lid van de Turkse Medische Vereniging en de Turkse Vereniging voor Plastische Reconstructieve en Esthetische Chirurgie. Nu verwelkomt hij patiënten in zijn eigen kliniek.

  • Locatie: Istanbul
  • Chirurgische ervaring: 25 jaar
  • Vakgebied: Cosmetische chirurgie
  • Talen: Turks
  • Behandelde nationaliteiten: Europeanen, Midden-Oosten,
  • Diploma: Trakya University. Faculteit Geneeskunde Plastische en reconstructieve chirurgie